Każdy Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią regulaminu.

 1. Serwis komputerowy PKOMP przyjmując sprzęt do naprawy, wydaje pokwitowanie serwisowe, które jest jedynym dokumentem uprawniającym do odbioru sprzętu. W przypadku zgubienia pokwitowania, Klient zobowiązany jest do wylegitymowania się dowodem osobistym.
 2. Serwis komputerowy PKOMP nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne skutki zgubienia przez Klienta pokwitowania serwisowego.
 3. Podczas wykonywania czynności serwisowych może dojść do częściowej lub całkowitej utraty danych bądź programów. Przed przekazaniem sprzętu do serwisu, Klient zobowiązany jest wykonać kopie zapasowe danych, które mogą zostać utracone. Klient może poprosić pracownika o wykonanie kopii. Koszt wykonania kopii zapasowych w serwisie PKOMP wynosi od 80 zł w zależności od ilości i rodzaju danych.
 4. Podczas wykonywania czynności serwisowych może dojść do pogorszenia stanu wizualnego i sprawności użytkowania naprawianego sprzętu. Wynika to z procesu technologicznego diagnostyki i naprawy. Serwis PKOMP nie ponosi odpowiedzialności za tego typu usterki.
 5. Serwis komputerowy PKOMP zastrzega sobie prawo do zwrotu nienaprawionego sprzętu w przypadku braku na rynku części zamiennych.
 6. Za wady i uszkodzenia wykryte podczas naprawy serwis nie ponosi odpowiedzialności.
 7. Za dane i programy oraz za legalność oprogramowania zainstalowanego na sprzęcie Klienta, serwis nie ponosi odpowiedzialności.
 8. Serwis instaluje wyłącznie legalne oprogramowanie dostarczone przez Klienta.
 9. Koszt naprawy za każdym razem ustala serwis. W przypadku rezygnacji z naprawy, koszt diagnozy w wysokości 50 zł ponosi Klient.
 10. Serwis Komputerowy PKOMP nie odpowiada za akcesoria pozostawione w naprawianym sprzęcie, a nie zgłoszone w chwili oddania sprzętu do serwisu.
 11. Serwis udziela 3-miesięcznej gwarancji na wykonane usługi. Czas gwarancji na wymienione części ustala dostawca lub producent.
 12. Serwis, w celu ochrony sprzętu przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich stosuje zabezpieczenia w postaci plomb zabezpieczających. Naruszenie jakiejkolwiek z plomb zabezpieczających lub innych zabezpieczeń wiąże się z utratą udzielonej gwarancji.
 13. Minimalny czas wykonania usługi wynosi 1-2 dni robocze. W przypadku skomplikowanych usług, czas naprawy może zostać wydłużony do 14 dni roboczych. Czas naprawy może również ulec zmianie w wyniku oczekiwania na dostawę części zamiennych. 
 14. O terminie zakończenia naprawy Klient zawiadamiany jest drogą telefoniczną lub mailową. 
 15. W przypadku pozostawienia w serwisie i nieodebrania sprzętu w ciągu 90 dni roboczych od dnia poinformowania przez serwis Klienta, następuje próba ponownego nawiązania kontaktu z Klientem. Dodatkowo pobierana jest opłata magazynowa w wysokości 10 zł za każdy dzień magazynowania.